Hartelijk welkom op deze webpagina van de Vereniging Werktuigbouwkundige Ingenieurs Eindhoven, de voor velen reeds zo vertrouwde WIE.

De WIE streeft ernaar een netwerkvereniging te zijn voor haar inmiddels ruim 1400 leden. Doel van deze webstek is u in te lichten omtrent statuten, taakstelling en organisatie van de Vereniging en om leden en bestuur de mogelijkheid te bieden informatie en gegevens uit te wisselen.
De Vereniging functioneert als een platform om actuele kennis en ervaringen op het gebied van de Werktuigbouwkunde te vergelijken en onderling ter beoordeling voor te leggen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van belangrijke activiteiten, zoals lezingen en excursies en bezoeken aan de faculteit W.
Ook stellen wij ons voor te bevorderen dat, m.b.t. speciale onderwerpen, contactgroepen worden vormgegeven.

Van afgestudeerden aan de TU/e, richting Werktuigbouwkunde, zien wij aanmelding als lid van de WIE graag tegemoet. Na automatische bevestiging van het-kosteloos-lidmaatschap heeft u toegang tot alle beschikbare informatie en faciliteiten.

WIE, een actieve netwerkvereniging voor een wereld-in-beweging!

Het bestuur van WIE
(Klik hier voor bestuursgegevens)

Statuten

Handvest

Aanmelden voor het gratis WIE-lidmaatschap